Ταυτότητα

μηνιαίο ένθετο στην «Αυγή» της Κυριακής

ένα εκδοτικό εγχείρημα που επικεντρώνει την ύλη του σε ζητήματα που αφορούν τη ριζοσπαστική αριστερή οικολογική πολιτική και τα κινήματα για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής· ένα εγχείρημα πολιτικοκοινωνικά μάχιμο, ανοιχτό στις νέες ριζοσπαστικές ιδέες και την κριτική, πλουραλιστικό και με στίγμα…

  • αναζητούμε άρθρα με τεκμηρίωση και γνώμη, που να αναδεικνύουν τα κοινωνικά-οικολογικά επίδικα πολυεπίπεδα· από το «επιμέρους» και το τοπικό έως το παγκόσμιο πλαίσιο.
  • φιλοξενούμε συμβολές στον επίκαιρο διάλογο για την συνάρθρωση του ταξικού με το οικολογικό ζήτημα, για την επανανοηματοδότηση της έννοιας της ανθρώπινης ανάπτυξης και της «καλής ζωής», για τις σχέσεις κοινωνίας και φύσης που αντιστοιχούν στους αναγκαίους σήμερα ριζικούς κοινωνικούς μετασχηματισμούς.
  • μεροληπτούμε υπέρ νεότερων αρθρογράφων απ’ το τεράστιο δυναμικό των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στα περιβαλλοντικά μέτωπα, στο πεδίο των προβλημάτων, στην έρευνα και την εκπαίδευση
  • επιδιώκουμε τη μεγαλύτερη δυνατή διεύρυνση του εγχειρήματος, τόσο όσων συνεισφέρουν κείμενα, όσο και της συντακτικής ομάδας που φέρει την ευθύνη της έκδοσης.

η συντακτική ομάδα (Μάιος 2015)

Έλια Αποστολοπούλου, Φερενίκη Βαταβάλη, Γιώργος Βελεγράκης, Ζωή Βροντίση, Δημήτρης Γερονίκος, Βίβιαν Γλένη, Παναγιώτης Δήμας, Ιωάννα Θεοδοσίου, Βασίλης Κίλιας, Κυριακή Κλοκίτη, Ορέστης Κολοκούρης, Χάρης Κωνσταντάτος, Αγγελική Κουρουζίδου, Κάτια Μακρυνίκα, Δήμητρα Μπαρκούτα, Νίκος Νικίσιανης, Πάνος Πετρίδης, Ινώ Σιώζιου, Δήμητρα Σπαθαρίδου, Γιώργος Τσουράκης, Ερμιόνη Φρεζούλη, Μαίρη Χριστιανού, Δημήτρης Χωματίδης, Πέτρος Ψαρρέας

Αναμένουμε σχόλια, προτάσεις και κείμενα στο email oikotrives@gmail.com