κινητικότητα για τα στρατόπεδα στη Θεσσαλονίκη

Στις 22 Απρίλη πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη μια σημαντική εκδήλωση που διοργάνωσε ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ με θέμα τα στρατόπεδα του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε μια αναλυτική επεξεργασία που τεκμηριώνει τη σημασία των χώρων αυτών για την περιβαλλοντική αποκατάσταση και την ποιότητα ζωής στην πόλη. Στο κείμενο αυτό, που με τη μορφή υπομνήματος υποβλήθηκε προς όλους τους συναρμόδιους υπουργούς Άμυνας, Συντονισμού, Περιβάλλοντος, Οικονομικών και προς το ΤΑΙΠΕΔ, αναφέρονται, μεταξύ άλλων:

Η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη με 2,4 τ.μ. πράσινο ανά κάτοικο, η μικρότερη αναλογία στην Ευρώπη και με υψηλότατα επίπεδα ρύπανσης, ιδιαίτερα σε μικροσωματίδια στο δυτικό της τμήμα. (…) Σήμερα, οι ελεύθεροι αδόμητοι χώροι που μπορούν να δεχθούν πράσινο και μάλιστα υψηλό πράσινο είναι ελάχιστοι με τους περισσότερους από αυτούς να είναι στρατόπεδα, κλειστά και σε λειτουργία (πλήρως ή μερικά). Τα περισσότερα και μεγαλύτερα βρίσκονται στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Οι διεκδικήσεις των τοπικών κοινωνιών αλλά και εξειδικευμένες μελέτες που έγιναν στο ίδιο χρονικό διάστημα κατέληξαν στο ότι τα στρατόπεδα που βρίσκονται εντός και στις παρυφές του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης πρέπει να διατεθούν αποκλειστικά στην ανάπτυξη υψηλού πρασίνου για να βελτιωθεί η αναλογία έκτασης πρασίνου ανά κάτοικο, αν και πάλι αυτή θα είναι πολύ χαμηλότερη του αποδεκτού (5 τ.μ./κάτοικο).Η ζωτική σημασία αυτής της τελευταίας και μοναδικής δυνατότητας, στοιχειώδους αναβάθμισης της υποβαθμισμένης ποιότητας ζωής, είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την κοινωνία της Θεσσαλονίκης.

Το υπόμνημα περιλαμβάνει επίσης τα αιτήματα που πλήθος συλλογικοτήτων και κάποιοι δήμοι έχουν υιοθετήσει για τη μετατροπή των στρατοπέδων σε ελεύθερους, δημόσιους κοινόχρηστους χώρους υψηλού πρασίνου. Συνοπτικά, την κατάργηση της νομοθεσίας με την οποία ένα μεγάλο μέρος της έκτασης των στρατοπέδων αποδίδεται προς εξυπηρέτηση οικιστικών αναγκών του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων, το θεσμικό χαρακτηρισμό των πρώην στρατοπέδων ως κοινόχρηστων χώρων, τον χαρακτηρισμό των εντός των στρατοπέδων αξιόλογων κτιρίων ως ιστορικά μνημεία, την αναστροφή της μεταβίβασης δυο στρατοπέδων στο ΤΑΙΠΕΔ και την απόδοση της ιδιοκτησίας των πρώην στρατοπέδων στους όμορους Δήμους (όμως χωρίς πολεοδόμηση), τη σύσταση δημόσιου μητροπολιτικού φορέα για τη διαχείριση των χώρων υπερτοπικής σημασίας και τη θεσμοθέτηση «τράπεζας γης» για την ανάκτηση από τους Δήμους ελεύθερων χώρων.

Αντίστοιχα αιτήματα και ανάγκες για την απόδοση των χώρων των ανενεργών ουσιαστικά στρατοπέδων εντός αστικού αστικού για ήπιες κοινωφελείς χρήσεις υπάρχουν και σε άλλες πόλεις της χώρας – και ιδιαίτερα στην Αθήνα…

Ο/τ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ