Βρετανία: ενισχυμένες ΑΠΕ και γαιάνθρακας, στροφή στα πυρηνικά από την κυβέρνηση των Συντηρητικών

Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στη Βρετανία είναι ραγδαία. μέσα σε 10 χρόνια έχουν εγκατασταθεί περίπου 10 GW αιολικών, πολλά από τα οποία υπεράκτια (Εικ. 1).

photo-37

Εικόνα 1: Εγκατεστημένη ισχύς αιολικών στο Ην. Βασίλειο [1]

Αντίστοιχα αυξήθηκε σημαντικά η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όπως φαίνεται και στην Εικ. 2. Από σχεδόν 0% το 1995 στο 10% το 2012 και στο 14% το 2013 (το 9% από αιολικά).

photo-38

Εικόνα 2: Παραγωγή ηλ. ενέργειας ανά πηγή στο Ην. Βασίλειο [2]

Πρόσφατα όμως, παράλληλα με την αύξηση της συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών, υπήρξε και σημαντική αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από γαιάνθρακα (κάρβουνο). Συγκεκριμένα, το 2013 η συμμετοχή του ανέβηκε στο 40% από ένα μέσο όρο 30% για τα έτη 2009-2011, εξέλιξη ιδιαίτερα αρνητική από περιβαλλοντική σκοπιά, δεδομένου ότι ο γαιάνθρακας είναι το πιο ρυπογόνο ορυκτό καύσιμο όσον αφορά τόσο στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (στις οποίες αναφέρονται οι στόχοι για την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής), όσο και σε άλλους ρύπους όπως διοξείδιο του θείου, οξείδια αζώτου, μικροσωματίδια και υδράργυρος.

Εδώ και δεκαετίες στη Βρετανία δεν έχει κατασκευαστεί νέος σταθμός παραγωγής με καύσιμο γαιάνθρακα και οι μονάδες παραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο επικρατούσαν στην ηλεκτροπαραγωγή έως το 2012. Από τότε όμως, ένας συνδυασμός παραγόντων είχε ως αποτελέσμα η κερδοφορία της ενέργειας από γαιάνθρακα να ενισχυθεί, ενώ μερικοί λιγότερο αποδοτικοί σταθμοί με φυσικό αέριο παλεύουν για οικονομική επιβίωση. Συγκεκριμένα, αφενός οι τιμές του φυσικού αερίου κινήθηκαν ψηλά και οι τιμές του γαιάνθρακα χαμηλά και αφετέρου οι τιμές για τις εκπομπές άνθρακα (στο «χρηματιστήριο ρύπων») μέχρι τώρα έχουν κινηθεί πολύ χαμηλά ώστε να παίξουν σημαντικό ρόλο στα οικονομικά των σταθμών παραγωγής με καύσιμο γαιάνθρακα.

EPSON scanner imageΣύμφωνα και με το WWF Βρετανίας, προκειμένου να μειωθούν αρκετά οι εκπομπές ρύπων από τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι για την κλιματική αλλαγή, όλοι αυτοί οι σταθμοί με καύσιμο γαίανθρακα θα πρέπει να κλείσουν το συντομότερο δυνατό και οπωσδήποτε πριν τα μέσα της δεκαετίας του 2020. μέχρι πρόσφατα, ήταν περίπου κοινή πεποίθηση στην κυβέρνηση και σε όσους εργάζονται στον ενεργειακό τομέα ότι έτσι θα γινόταν, όμως πλέον δεν είναι καθόλου σίγουρο.

Από την άλλη πλευρά, η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σχεδιάζεται να επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό με αύξηση της συμμετοχής των πυρηνικών. Παρά τις αντιδράσεις, η κυβέρνηση Κάμερον έδωσε πρόσφατα πράσινο φως στην κατασκευή νέου πυρηνικού σταθμού, του πρώτου μετά από περίπου μια γενιά [3]. Ο σταθμός Hinkley Point C στο Somerset θα παράγει περίπου το 7% του συνόλου της ηλεκτρικής ενέργειας του Ην. Βασίλειου, όταν θα τεθεί σε λειτουργία το 2023. Ο σταθμός θα κοστίσει περίπου 16 δισ. λίρες, ενώ η κυβέρνηση εγγυάται στην EDF (τη γαλλική ΔΕΗ) που θα το κατασκευάσει ελάχιστη τιμή πώλησης της παραγώμενης ενέργειας. Το σχετικό πυρηνικό πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση αφορά στην κατασκευή 12 αντιδραστήρων σε 5 τοποθεσίες, συνολικής ισχύος 16 γιγαβάτ [4].

Φυσικά, υπάρχει κι άλλος δρόμος. Για παράδειγμα σύμφωνα με ένα μοντέλο της εταιρείας Good Energy που παρέχει ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, η Βρετανία θα μπορούσε μέχρι το 2050 να παράγει όλη της την ενέργεια από ανανεώσιμες [5]. Στο μοντέλο αυτό, πάνω από το μισό της ηλεκτρικής ενέργειας θα προέρχεται από τον άνεμο. Η Βρετανία διαθέτει εξαιρετικό αιολικό δυναμικό και, με τα 11.000 μίλια ακτογραμμής, τεράστιες δυνατότητες εκμετάλλευσης της κυματικής ενέργεια.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Wind_power_in_the_United_Kingdom

[2] “What’s going on with old king coal?”, WWF UK blog, 06/03/2014, http://goo.gl/pWPp6L

[3] “UK nuclear power plant gets go-ahead”, BBC News, 21/10/2013, http://goo.gl/1eT3oZ

[4] “Fifty new nuclear plants could be goal in official energy plans”, The Guardian/The Observer, 21/12/2013, http://goo.gl/XkGGsf

[5] “Britain could be running on 100% renewable energy by 2050”, The Guardian, 14/12/2010, http://goo.gl/4hWcnU

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ