η ενεργητική φωνή… της ανατροπής

Η ανατροπή του υπάρχοντος δεν μπορεί παρά να απαιτεί το συλλογικό υποκείμενο, την ενεργητική του κίνηση και βέβαια το περιεχόμενο που αυτό μορφοποιεί, δίνοντας διαστάσεις απτές, χειροπιαστές, προσδιοριστικές του νοήματος που κάθε φορά αυτή παίρνει. Τρεις μήνες μεσολάβησαν από την πολιτική τομή του Ιανουαρίου και το διακύβευμα παραμένει˙ επιτακτικό και συνάμα κρίσιμο. Η μορφή και το περιεχόμενο ζητούμενα. Το εκκρεμές της σύγκρουσης συνεχίζει να κινείται. Καθήκον μας και σήμερα η διεκδίκηση, ο αγώνας, η δύναμη της παρέμβασης.

Στις νέες συνθήκες, συγκρότησης κυβέρνησης με κορμό τη ριζοσπαστική Αριστερά και ενώ η πίεση των κυρίαρχων εγχώριων και διεθνών δυνάμεων κλιμακώνεται, δηλώνουμε πολιτικοκοινωνικά μάχιμοι/ες, ανοιχτοί/ες στις ριζοσπαστικές ιδέες, στην κριτική. με πλουραλισμό, με τεκμηρίωση, με απόψεις αλλά και στίγμα, όπως υποσχεθήκαμε δύο και πλέον χρόνια πριν. Θα προωθήσουμε και θα στηρίξουμε τομές, θα ασκήσουμε κριτική, θα αναδείξουμε θέσεις, αντιθέσεις αλλά και συγκρούσεις…

Παραμένουμε προσηλωμένοι/ες στη ριζοσπαστική αριστερή οικολογική πολιτική, στην έκφραση των διεκδικήσεων και των αγώνων των κινημάτων, στην ανάδειξη του σύγχρονου διαλόγου – εγχώριου και διεθνούς – για τη συνάρθρωση του ταξικού με το οικολογικό. Επιμένουμε, στην οργανική σύνδεση οικονομικής και οικολογικής κρίσης, στη σύνδεση της εκμετάλλευσης του ανθρώπου και της λεηλασίας της φύσης με τη διαδικασία της κεφαλαιακής συσσώρευσης, της αέναης μεγέθυνσης και της κυρίαρχης ιδεολογίας της ανάπτυξης. Αντιπαραθέτουμε τη μεταβατική διάσταση ριζικών μετασχηματισμών προς μια «οικονομία των αναγκών».

Αν το άμεσο διακύβευμα είναι η ανατροπή της λιτότητας και του νεοφιλελευθερισμού, για την ανάδυση των συλλογικών κοινωνικών αναγκών στο προσκήνιο, με κομβικές παραμέτρους το ζήτημα του χρέους, τα εργασιακά και την αναδιανομή υπέρ των πολλών, πρέπει να σημειώσουμε ότι η αντιστροφή υποδείγματος προϋποθέτει και άλλες, εξίσου κρίσιμες και ριζικές τομές. Τομές στις πολιτικές για τον χωρικό σχεδιασμό, για τα δασικά οικοσυστήματα, για τη διαχείριση των απορριμμάτων, για τις εξορύξεις, για τα υδατικά διαθέσιμα και βέβαια ριζικές τομές στην ενεργειακή πολιτική. Πολιτικές που αφορούν τους δασικούς χάρτες, το κτηματολόγιο, τα περιφερειακά χωροταξικά, τις προστατευόμενες περιοχές, την προστασία της δημόσιας γης και περιουσίας, τα σχέδια διαχείρισης υδάτων και λεκανών απορροής, τον μεταλλευτικό κώδικα, το εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, τον αξιόπιστο και δημοκρατικό μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό, με την ενέργεια δημόσιο-κοινωνικό αγαθό και πυλώνες τον δημόσιο και κοινωνικό τομέα. με κεντρικούς στόχους την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, την ικανοποίηση των κοινωνικών ενεργειακών αναγκών, την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής και τη σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, προς μια οικονομία «μηδενικών εκπομπών άνθρακα».

Τα παραπάνω αποτελούν προϋπόθεση για την ανάκτηση, την προστασία και τον δημοκρατικό-κοινωνικό έλεγχο των δημόσιων-κοινωνικών αγαθών. Προϋπόθεση για την προώθηση μιας διαδικασίας ρήξεων και μετασχηματισμών, με επίκεντρο την εργασία, το περιβάλλον και την εμβάθυνση και επέκταση της δημοκρατίας, στον σχεδιασμό, στη λήψη αποφάσεων και στον έλεγχο της ίδιας της παραγωγής.

Δύναμή μας αποτελούν οι διεκδικήσεις και οι αγώνες για την υπεράσπιση της δημόσιας γης, του δημόσιου χαρακτήρα δασών και αιγιαλών, ενάντια στην εξόρυξη χρυσού, στην εκτροπή του Αχελώου, στα επιθετικά ενεργειακά πρότζεκτ εξορύξεων, Α.Π.Ε, λιγνίτη και λιθάνθρακα, την επέλαση των βιομηχανικών Α.Π.Ε., στην ιδιωτικοποίηση του νερού, στους εργολάβους και στην καύση απορριμμάτων. Δύναμή μας αποτελούν τα εκατοντάδες κινήματα για την υπεράσπιση των ελεύθερων χώρων, του περιαστικού πρασίνου, του παραλιακού μετώπου, του Ελληνικού…

Επιστρέφουμε λοιπόν, με νέα μέλη, τραβώντας το νήμα μιας ταυτόχρονα κόκκινης και πράσινης γραμμής, έχοντας πάντα κατά νου ότι: «Είναι επιτακτική η ανάγκη να σφυρηλατήσουμε ένα νέο σύστημα που αποκαθιστά την αρμονία με τη φύση αλλά και ανάμεσα στους ανθρώπους. Και για να υπάρξει ισορροπία με τη φύση, απαιτείται προηγουμένως η ισότητα ανάμεσα στους ανθρώπους».

Η συντακτική ομάδα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ