διαχειριστικά σχέδια βοσκοτόπων: οι μύθοι, οι σκοπιμότητες και οι αλήθειες

Τους τελευταίους μήνες, η φράση κλειδί που κυριαρχεί στις αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε εκπροσώπους αγροτικών φορέων, θεσμικών οργάνων Αυτοδιοίκησης και πολιτικών εκπροσώπων, είναι μία: «διαχειριστικά σχέδια βοσκοτόπων». Χωρίς υπερβολή, η σύνταξη αυτών των διαχειριστικών σχεδίων έχει αναχθεί σχεδόν από το σύνολο των εμπλεκομένων ως το μείζον ζήτημα της ελληνικής κτηνοτροφίας. Όσοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τις έννοιες και τους ορισμούς του…

Διαβάστε...

διάλογοι για τnν εκτροφή ζώων και το γουνεμπόριο

Πρόσφατα, με αφορμή εκδηλώσεις διαμαρτυρίας του φιλοζωικού κινήματος ενάντια σε εμπορικές εκθέσεις γούνας, αναζωπυρώθηκε ο δημόσιος διάλογος σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την παραγωγή και διακίνηση προϊόντων γούνας. Αυτές οι δραστηριότητες στηρίζουν σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας, ιδιαίτερα της Καστοριάς και της Κοζάνης. Ποιοι είναι οι λόγοι που το ζωοφιλικό κίνημα αντιστέκεται στο…

Διαβάστε...

ΚΑΠ 2014-2020: ένα «πρασίνισµα» µε γκρίζο περιεχόµενο

Οι ρυθµίσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2014–2020, ακόµα και µετά τις επιµέρους τροπολογίες που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 14 Μαρτίου 2013, κινούνται µε απόλυτη προσήλωση στα νεοφιλελεύθερα δόγµατα και την περαιτέρω απορρύθµιση της αγοράς αγροτικών προϊόντων. Και πώς αλλιώς, αφού οι άξονές της είναι οριοθετηµένοι στην υπηρέτηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», υπό σκληρή επιτήρηση για την εφαρµογή του Συµφώνου…

Διαβάστε...