περί βοσκοτόπων

Τη σπουδαιότητα της κτηνοτροφίας για την οικονομία της χώρας δεν την αμφισβητεί κανείς. Ιδίως όταν μιλάμε για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και ειδικότερα για τον ρόλο του κλάδου σε αυτή καθώς και στην παραγωγική ανασυγκρότηση του ίδιου του γεωργικού τομέα. Η Ελλάδα έχει την τύχη να έχει μεγάλη ποικιλία φυσικών οικοσυστημάτων που στηρίζουν την κτηνοτροφία. Φρυγανικές εκτάσεις στις πιο…

Διαβάστε...

Αριστερή αγροτική πολιτική: προς ένα άλλο αγροτικό χώρο της υπαίθρου

Πολύ συχνά, αναφερόμενοι στην ύπαιθρο, την ταυτίζουμε εννοιολογικά με τον αγροτικό χώρο, του οποίου ο παραδοσιακός κοινωνικός πυρήνας είναι το χωριό και κεντρική παραγωγική δραστηριότητα η γεωργία. Η ύπαιθρος, όμως, δεν είναι μόνο τα παραπάνω που από μόνα τους δεν περιγράφουν πλέον την ολοκληρωμένη εικόνα της σύγχρονης υπαίθρου. Κατά την διάρκεια του 20ου αιώνα συντελέσθηκαν έντονες κοινωνικοοικονομικές αλλαγές (αστικοποίηση, μεγαλύτερη…

Διαβάστε...

Οι εξελίξεις στην ΕΕ για τα μεταλλαγμένα

Δεν ξέρω τι προσδοκίες θα είχε κανείς από την ελληνική Προεδρία στην ΕΕ. Πιστεύω όµως ότι για όσους παρακολουθούν το ζήτηµα των µεταλλαγµένων, ίσως και να µην ήταν έκπληξη το γεγονός ότι ο υπουργός Περιβάλλοντος κ. Μανιάτης πήρε την πρωτοβουλία να ανοίξει το ζήτηµα των Γενετικά Τροποποιηµένων Οργανισµών (ΓΤΟ) και µάλιστα µε δυσµενείς όρους για το περιβάλλον, την υγεία µας…

Διαβάστε...

εναλλακτικά δίκτυα διάθεσης τροφής: περιβαλλοντική και πολιτική σημασία

Τα εναλλακτικά δίκτυα τροφής (alternative food networks) αναπτύχθηκαν ραγδαία τα τελευταία 30 χρόνια, κυρίως ως απάντηση στο παγκοσμιοποιημένο σύστημα διανομής της τροφής και αναζητήθηκε τρόπος επανασύνδεσης των παραγωγών της τροφής και των καταναλωτών της.  Βασική τους αρχή ήταν η βιώσιμη καλλιεργητική πρακτική αλλά και η άρθρωση νέων πολιτικών σχέσεων και νέων μορφών διαχείρισης της αγοράς. To φαινόμενο των τοπικών αγορών-άμεσων…

Διαβάστε...

προβληματισμοί σχετικά με την παραγωγική ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα

Εδώ και τουλάχιστον τρία χρόνια, από την εκτόξευση της οικονομικής κρίσης και έπειτα, η γεωργία και ο πρωτογενής τομέας εν γένει παρουσιάζονται ως ένα από τα κρυφά χαρτιά της χώρας για την έξοδο από την κρίση. Πόσο αληθινό μπορεί να είναι αυτό και κάτω από ποιες προϋποθέσεις; Στο κείμενο αυτό κατατίθενται κάποιες πρώτες σκέψεις και προβληματισμοί σχετικά, καθώς και για…

Διαβάστε...

εξελίξεις στη νομοθεσία για τους σπόρους

Στις 6 Μαΐου πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία για την αναθεώρηση της νομοθεσίας εμπορίας σπόρων στη Συνάντηση των Επιτρόπων. Από αυτή προέκυψε τελικό κείμενο κανονισμού που η Κομισιόν προτείνει προς έγκριση στην Ευρωβουλή και στο Συμβούλιο των Υπουργών. Μη κυβερνητικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις, ομάδες ενεργών πολιτών, καταναλωτών και μικρή μερίδα αγροτών, πανευρωπαϊκά αλλά και στη χώρα μας, διεξήγαγαν καμπάνια ενάντια στο προτεινόμενο νομικό…

Διαβάστε...

ΚΑΠ 2014-2020: ένα «πρασίνισµα» µε γκρίζο περιεχόµενο

Οι ρυθµίσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2014–2020, ακόµα και µετά τις επιµέρους τροπολογίες που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 14 Μαρτίου 2013, κινούνται µε απόλυτη προσήλωση στα νεοφιλελεύθερα δόγµατα και την περαιτέρω απορρύθµιση της αγοράς αγροτικών προϊόντων. Και πώς αλλιώς, αφού οι άξονές της είναι οριοθετηµένοι στην υπηρέτηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», υπό σκληρή επιτήρηση για την εφαρµογή του Συµφώνου…

Διαβάστε...

γεωργία και κτηνοτροφία µικρής κλίµακας για µια αειφόρο σχέση συνεργασίας µε τη φύση

Το αγροτικό µοντέλο που επιβλήθηκε κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, είχε αρνητικό αντίκτυπο σε πολλά επίπεδα: κατασπατάληση πόρων, καταστροφικές επιπτώσεις για το κλίµα, το περιβάλλον, τους εργαζοµένους, τους αγρότες και τους καταναλωτές, οµογενοποίηση των περιοχών και καταστροφή της βιοποικιλότητας. Το εξαγωγικό µοντέλο γεωργικής παραγωγής οδήγησε στην εµπορευµατοποίηση της γεωργικής δραστηριότητας και στη δηµιουργία υπερκερδών για τη βιοµηχανία τροφίµων. Στον…

Διαβάστε...

το σχόλιο του µήνα: για τις κινητοποιήσεις των αγροτών

«Γιατί συνεχίζουν οι αγρότες; Δεν µπορώ να πατήσω ένα κουµπί και να τα λύσω όλα». Αυτή ήταν η απορία του υπουργού Γεωργίας για τις κινητοποιήσεις των αγροτών! Απ’ ό,τι φαίνεται όµως δεν αναρωτιέται σε ποιες συνθήκες καλούνται οι αγρότες να παράξουν και ποια είναι η προοπτική τους για το µέλλον. Με τις τελευταίες µνηµονιακές ρυθµίσεις περικόπηκαν οι αγροτικές συντάξεις, αυξήθηκαν…

Διαβάστε...