Χιλή: η στρατηγική της Barrick Gold στο ορυχείο χρυσού Pascua Lama

Το εξορυκτικό έργο Pascua Lama είχε να αντιµετωπίσει πολλές δυσκολίες από την αρχή πέρα από τις κοινωνικές αντιδράσεις σε Χιλή και Αργεντινή. Οι εξελίξεις στη βιοµηχανία του χρυσού παγκόσµια αλλά και οι ενδο-εταιρικές πολιτικές και οικονοµικές αποφάσεις επηρέασαν ιδιαίτερα το έργο και τελικά οδήγησαν στην αναστολή του. Αυτά τα στοιχεία είναι σηµαντικά για τον τοµέα της Πολιτικής Οικολογίας καθώς αναζητούµε…

Διαβάστε...